mercredi 5 octobre 2011

Xiberotarrez mintzatzea zer aisa den!

Quelques phrases simples à utiliser en tous lieux
Non nahi eta noiz nahi erabilteko erranaldiak