CHEQUE / XEKA

 
Le chèque écrit en français, basque, espagnol ou anglais est accepté par toutes les banques. Seuls le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne ont mis en place les chéquiers bilingues et les distributeurs de billets où on peut s'exprimer en basque.
Zoin nahi banketxetan eüskaraz, frantsesez, espainolez edo inglesez izkiribatü xekak honartürik dira. CA et CE banketxetan xekategiak eta bilet kütxazainak eüskaraz ere erabilten ahal dira.

 
Exemples / adibideak

138,45 : ehün eta hogeita hamazortzi euro berrogeita bost zentima

895 : zortziehün eta lauretan hogeita hamabost

le 15 /10/ 2011 = 2011/10/15aLes mois / hilabeteak

1 : urtarila

2 : barantaila

3 : martxoa

4 : apirila

5 : maiatza

6 : ekaina, arramaiatza

7 : üztaila

8 : agorrila

9 : setemer

10 : ürrieta

11 : azaroa

12 : abentüa


Les chiffres / Zonbakiak

1 : bat

2 : bi

3 : hiru

4 : lau

5 : bost

6 : sei

7 : zazpi

8 : zortzi

9 : bederatzü

10 : hamar

11 : hameka

12 : hamabi

13 : hamahiru

14 : hamalau

15 : hamabost

16 : hamasei

17 : hamazazpi

18 : hamazortzi

19 : hemeretzü

20 : hogei

21 : hogeita bat

22 : hogeita bi30 : hogeita hamar

31 : hogeita hameka

32 : hogeita hamabi40 : berrogei

41 : berrogeita bat50 : berrogeita hamar

60 : hiruretan hogei

70 : hiruretan hogeita hamar

80 : lauretan hogei

90 : lauretan hogeita hamar

99 : lauretan hogeita hemeretzü

100 : ehün

101 : ehün eta bat

150 : ehün eta berrogeita hamar

200 : berrehün

300 : hirurehün

400 : laurehün

500 : bostehün

600 : seiehün

700 : zazpiehün

800 : zortziehün

900 : bederatzüehün